Astronomická společnost Pardubice

Astronomická společnost Pardubice (ASP), občanské sdružení, byla registrována Ministerstvem vnitra dne 17.12.2001.
Sídlo: Gorkého 2658, Pardubice 530 02

Poslání

Posláním Astronomické společnosti Pardubice je popularizace astronomie a amatérská astronomická činnost.

Vize

Zvýšit povědomí a zájem o astronomii u veřejnosti v Pardubicích a okolí.

Cíle

Ve spolupráci s Hvězdárnou barona Artura Krause v Pardubicích pořádat veřejná pozorování mimořádných přírodních úkazů, připravovat astronomické přednášky, pořádat odborné semináře a setkání s astronomy a propagovat astronomii v médiích.

Členství

Členem ASP se může stát každá osoba, která dosáhla věku 15 let, vyplní členskou přihlášku a zaplatí členský příspěvek. Chcete-li se stát členem ASP, napište prosím mail na adresu předsedy společnosti (viz níže).

Raiffeisen bank – transparentní účet č. 785796001/5500

ASP Kontaktní informace

  • Kmenový kontakt na ASP: asp@astropardubice.cz
  • Předseda společnosti: Martin Slezák
  • Místopředseda společnosti: Pavel Štys
  • Hospodář společnosti: Petr Musil
  • Výkonný výbor: Martin Slezák, Pavel Štys, Petr Musil