Astronomický kurz

Už jste někdy přemýšleli, jak se stát průvodcem na hvězdárně? Máte chuť své vědomosti předávat ostatním, nebo se jen chcete potkávat se stejně zapálenými lidmi jako jste Vy?  Pokud jste si alespoň na některé z výše položených otázek odpověděli kladně, jsou následující řádky určeny právě vám. Na pardubické hvězdárně můžete začít svou kariéru popularizátora astronomie. Je k tomu potřeba jen trochu píle a chuť se učit novým věcem.
Půlroční astronomický kurz vás provede jak teoretickou částí, která obsahuje úvod do astronomie včetně jejích historických aspektů tak praktické části u dalekohledu. Budeme se zabývat pozorovanými úkazy a  jejich definicemi, které pak uplatníme především v praktické části kurzu. Přes náš hlavní dalekohled se naučíte pořizovat astronomické snímky. Zjistíte, že zajímavé mlhoviny, galaxie a hvězdokupy nebo detailní snímek povrchu Měsíce je jen otázkou cviku a trpělivosti.
Naučíme se, jak zpracovávat a vyhodnocovat fotosférické a chromosférické pozorování Slunce.
Nedílnou součástí kurzu jsou povinná večerní pozorování a „demonstrátorská“ činnost s veřejností.

Celý kurz je zakončen praktickou a rétorickou zkouškou na vylosované téma.
VÝSTUPEM Z KURZU JE CERTIFIKÁT „POPULARIZÁTORA ASTRONOMIE“

Více informací: Petr Komárek; 603 165 366, info@astropardubice.cz