Odhalte snímky Slunce pardubické hvězdárny!

17 Čvc
Snímek ze soboty 14. července 2018.

Od 10. května letošního roku probíhá činnost monitoringu sluneční chromosféry, která si klade primárně za cíl rozlišit protuberance a další souhrn jevů pozorovatelné v této sféře. Na rozdíl od fotosféry, filtr teleskopu umožňuje rozlišit třeba dynamické procesy horkého výronu plazmatu (CME), které se při sledování baaderovou folií (speciálním polopropustným filtrem) neobjeví. I přes poměrně malé rozlišení fotografií jsou evidentní vlivy silného magnetického pole v aktivních oblastech (kde jsou pro změnu ve fotosféře viditelné zpravidla tmavé skvrny).

Vývoj aktivní oblasti NOAA AR2710 na Slunci. Obrázek je uměle obarvený.
Aktivní oblast NOAA AR2710 (uměle obarvené) a ilustračně doplněné o velikostní srovnání s planetou Jupiter.

Některé záznamy slouží spíše pro kochání oka, tedy hlavně ty barevné, jiné pro ukázku vývoje již zmiňovaných oblastí s neobvyklou aktivitou (vzhledem k pozorovatelnému okolí).
Například 21. května, oblast s typickým označením AR2710, nebo AR2713 17. června.

Defakto zrychlené video rozpadající se protuberance v podobě animace můžete vidět dole. Při detailnějším průzkumu vidíme rozpad struktury, kdy se nabité částice hezky řečeno tendenčně vracejí v důsledku směru siločar magnetického pole.

 

[fvplayer src=“https://www.astropardubice.cz/wp-content/uploads/2018/07/20180522-1.mp4″ width=“478″ height=“480″]

Zatímco mini-snímek nalevo ukazuje akorát oblast aktivity, druhý jej analyzuje pouze z dat snímku. Výsledkem je barevná kompozice. S obrovskou nadsázkou lze říci, že se díváme na teplotní mapu.

Fotografie vpravo zachycuje experimentování s daty z běžně dostupných fotek při tradičním snímání. V podstatě se jedná o výstřižek slunečního disku a přiřazení barvy podle jasu.

Aktivita na Slunci v posledním období je k neštěstí všem fotografům skryta tajemstvím stále úplně neobjasněného cyklu sluneční harmonie velmi nízká. To ostatně jasně dokazuje náhled na „vymetenou“ fotosféru. Taková aktivita má zároveň dopad na výskyt populárně fotogenického úkazu polární záře v obalu zemské magnetosféry.

Pokud byste měli zájem nahlédnout k víc podobným záznamům, přejděte na web solar.astropardubice.cz (v aj.).
Rád bych tímto příspěvkem upozornil také na celkem nové stránky Sluneční patroly
fungující pod hlavičkou AsÚ AV ČR. Na úvodní stránce jsou dostupné nejaktuálnější pohledy na naši mateřskou hvězdu nejen prostřednictvím hvězdárny Pardubice, ale i Úpice, nebo Valašské Meziříčí, která kromě úchvatné chromosféry také snímá dost nezvykle v spektrální čáře vápníku. K fotografickým příspěvkům přispívá samotná observatoř v Ondřejově, a to dokonce fotosférou a zákresy.