Přednáška: „STÁŘÍ VESMÍRU“

13 Lis
„mapa pozadí vesmíru“. (nasa.gov)

V pátek, 24.listopadu od 19:00 hodin se ve velkém sále DDM ALFA , Gorkého ulice 2658 uskuteční poslední přednáška roku 2017. Přednášející a vzácný host, Prof. RNDr. Petr KULHÁNEK CSc. nás seznámí s aktuálními poznatky o stáří našeho vesmíru. Jakými metodami můžeme počátek vesmíru datovat? Jak se provádí analýza reliktního záření a co z něho můžeme „vyčíst?“ Co samotnému vzniku vesmíru předcházelo? Máme šanci to zjistit? Hvězdárna barona Artura Krause a Astronomická společnost Pardubice zve na přednášku „STÁŘÍ VESMÍRU“

TISKOVÁ ZPRÁVA HVĚZDÁRNY BARONA ARTURA KRAUSE DDM ALFA PARDUBICE
A ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI PARDUBICE Č. 71 ZE DNE 13.11.2017

Pátrání po samotném počátku vesmíru přináší  mnoho otázek, na které nenacházíme vždy uspokojivé odpovědi. Sám profesor Kulhánek ke své přednášce dodává:Stáří vesmíru zpravidla datujeme od počátku Velkého třesku z chování reliktního záření. Jak se tato analýza provádí? A co vůbec víme o Velkém třesku a jeho počátku? Byl počátek Velkého třesku skutečným počátkem existence vesmíru? Pokud nebyl, co bylo před Velkým třeskem? Každá otázka s sebou přináší mnoho dalších otázek. Odpovědi zatím známe jen na některé z nich.

Nejužívanější teorií vzniku vesmíru je tzv. standardní model, jenž nám naznačuje možnou příčinu detekce reliktního záření a pozorovatelné rozpínání prostoru. Jaké jsou soudobé teorie a poznatky o vzniku a stáří našeho vesmíru se dozvíte v pátek, 24.listopadu od 19:00 hodin na přednášce Prof. RNDr. Petr KULHÁNKA CSc

Prof. RNDr. Petr Kulhánek CSc *09.01. 1959

portrét Petra Kulhánka
Petr Kulhánek o gravitaci v pořadu Hlubinami vesmíru. (astro.cz)

Petr Kulhánek je český teoretický astrofyzik a popularizátor astronomie, nositel ceny ,,Littera Astronomica za rok 2010″. Vystudoval MFF UK obor matematická fyzika. Aktivně přednáší na ČVUT – FJFI, FEL a PřF UP. Je členem mezinárodní astronomické unie (IAU), zakladatelem sdružení Aldebaran Group for Astrophysics a autorem mnoha fyzikálně ztvárněných výukových programů, numerických simulací a skriptů a  řady populárních i vědecké publikací. V současné době pracuje na termalizaci dvousvazkového plazmatu.