Zákryt Aldebaranu Měsícem.

30 Pro
Model předpovědi zákrytu Aldebaran Měsícem.
Autor: Stellarium, Adam Malíř

V závěru tohoto roku na Silvestra 31.12. nám připadá příležitost spatřit astronomický zákryt hvězdy Aldebaran Měsícem nad západním obzorem, který by se měl podle předpovědi odehrát mezi cca 02:23:47 – 03:10:09 SEČ (Pardubice). Rádi bychom tak veřejnost pouze dostatečně informovali. Bohužel, z aktuálních dat družic MSG můžeme akorát konstatovat, že v době úkazu budeme vystavěni dešťům. Měsíc bude při tom starý 12,7 dne.

Laicky bychom mohli říct, že zákryt je optický úkaz při kterém těleso o větší úhlové vzdálenosti na obloze přejde přes těleso s menší úhlovou vzdáleností. V opačném případě, kdy zakrývá úhlově menší těleso větší, mluvíme o transitu. Dalo by se tvrdit, že prostřednictvím tohoto jevu lze odvodit některé vlastnosti atmosfér u planet.

„Opodál“ směrem na sever  od zákrytu by se daly i když  docela s přesvícenou oblohou Měsícem zpozorovat hvězdy v otevřené hvězdokupě Plejády.

V roce 2015 nastal podobný zákryt v den před Štědrým večerem. Foto pochází z Pardubic. Foto: Adam Malíř

Úkaz je pozorovatelný již malými triedry. Pokud jste se už rozhodli zůstat či si přivstat v těchto hodinách a počasí Vám přeje, určitě nezapomínejte pořídit dokumentaci tohoto úkazu – např. zákresem na papír nebo fotoaparátem. Navíc, pokud rádi fotíte Měsíc, nemáte se čeho kromě počasí obávat z hlediska jeho viditelnosti, protože „náš satelit“ zajde za obzor až v 5:36. Vaše cenné fotografické záznamy můžete zasílat do čtenářské fotogalerie České astronomické společnosti zde.

Přejeme všem mnoho úspěchu při sledování a dokumentaci!

Více podrobností Vám nabídne třeba zdarma dostupný počítačový program Stellarium (viz. dole).

 

Reference:

(1) Hvězdářská ročenka 2017

(2) Stellarium

(3) aktuálně: MSG