Členství

Astronomické společnost Pardubice je občanské sdružení, jehož členem může být každý, komu je astronomie blízká. Vzhledem ke svému působení na pardubické hvězdárně, která sídlí v nejvyšších patrech DDM Delta, mohou být (a jsou) členové ASP často v centru nejzajímavějšího dění nejen na obloze v přímém kontaktu s veřejností. Být členem ASP znamená být dobrovolníkem ve službách Hvězdárny barona Artura Krause při DDM Delta, ale to rozhodně neznamená, že pro člena ASP neplynou nějaké výhody. A jaké výhody že to jsou?

Staňte se členy ASP, čekají Vás tyto výhody:

 • Zdarma vstup na všechny přednášky, pozorování a akce pro veřejnost pořádané ASP nebo pardubickou hvězdárnou
 • Možnost vlastního pozorování s druhým největším dalekohledem v ČR určeným pro popularizaci astronomie (a dalšími dalekohledy)
 • Možnost vlastního vzdělávání v astronomii, a to bezprostředně v prostorách hvězdárny
 • Možnost neomezeného využívání rozsáhlé knihovny ASP
 • Možnost zapojit se do odborné činnosti nebo vyvíjet vlastní odbornou činnost
 • Možnost účasti na expedicích za zatměním Slunce – SAROS
 • Možnost účastnit se pozorovacích akcí a výjezdů za výjimečnými úkazy i mimo území ČR
 • Aktivně se podílet na popularizaci astronomie (např. psaním krátkých článků na web hvězdárny/ASP, či na prestižnějších webech)
 • Navázaní spolupráce se zajímavými lidmi (nejen astronomy z Pardubic)
 • Kolektivní členství v České astronomické společnosti
 • Okamžité informace z dění na obloze přes mailovou konferenci
 • Možnost demonstrovat na hvězdárně a získat tak potřebnou praxi, kterou lze uplatnit na jiných hvězdárnách, kde je demonstrování příležitost k finančnímu výdělku (např. v Brně); hvězdárna spolu s ASP vám nabízí plnohodnotný program výuky demonstrace, a to zdarma

Výhody při demonstracích na hvězdárně v Pardubicích, které zajišťují členové ASP:

 • Členové ASP se mohou setkat s velmi pokročilou pozorovací technikou a tu po nezbytném základním proškolení využívat
 • Při demonstracích se „nováčci“ učí nejen demonstrovat, ale i znát noční oblohu díky vyškolenému dozoru, po jehož boku noví členové působí
 • Po získání dostatečné praxe se tito noví členové stávají samostatnými demonstrátory a mohou s nově nebytými zkušenostmi hravě složit přijímací demonstrátorskou zkoušku na jiných hvězdárnách, kde je průvodcovská činnost finančně hodnocená
 • Meze k vlastním iniciativám se nekladou – naopak nové a zrealizované nápady jsou vítány

Zaujalo Vás tedy množství výhod plynoucí z členství v ASP? Chtěli byste se aktivně podílet na dění v pardubické hvězdárně? Chtěli byste pozorovat či fotografovat noční oblohu velkými přístroji, které se na hvězdárně nachází? Pokud ano, stačí vyplnit jednoduchou přihlášku, která je ke stažení níže. Vyplněnou přihlášku lze zaslat elektronicky panu Petru Musilovi, a to na emailovou adresu petr-musil@post.cz. Přihlášku též můžete poslat poštou, a to na adresu:

Astronomická společnost Pardubice
DDM Delta
Gorkého 2658
53002 Pardubice

PŘIHLÁŠKA K ČLENSTVÍ V ASP
NÁHLED (PDF) | STÁHNOUT (RAR)

Jakmile obdržíme vaší přihlášku, ihned se vám ozveme. Podrobnější informace o členství v ASP se dozvíte ve stanovách ASP.