Pro ZŠ a SŠ

TEMATICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY

 
Nabídka pořadů a výukových programů na Hvězdárně barona Artura Krause
KOMETY A ASTEROIDY ANEB JAK SI UVAŘIT KOMETU                              !NOVINKA!
V názorném experimentálně laděném výukovém programu se podíváme na zoubek vzdáleným návštěvníkům z okrajů Sluneční soustavy – kometám. Z čeho jsou složené a jak vypadá jejích povrch? Jak vzniká mystický a krásný kometární ohon? To vše se dozvíte v novém výukovém programu KOMETY A ASTEROIDY ANEB JAK SI UVAŘIT KOMETU?
 Cena programu: 50 Kč
Komentovaná výstava „50 LET OD PŘISTÁNÍ NA MĚSÍCI“                        !NOVINKA!
Nabízíme učitelům přírodovědy, přírodopisu, zeměpisu a fyziky možnost exkurze s komentovanou výstavou kde si společně připomeneme nedávné 50. výročí od legendárního prvního přistání člověka na Měsíci. Co mu předscházelo a jaké dobrodružství tato výprava ve skutečnosti byla mapuje fotografická výprava k 50. výročí  programu APOLLO.
 Cena programu: 30 Kč
KONSTRUKCE A POZOROVÁNÍ VLASTNÍM SPEKTROSKOPEM                  !NOVINKA!
V názorném fyzikálně astronomickém experimentu si ukážeme na jakém principu funguje rozklad světla a jak se dá v praxi využít při zkoumání vzdálených těles, jako jsou hvězdy, extrasolární planety či mlhoviny.
Ve skupinách si zkonstruujete jednoduchý spektroskop, kterým dokážeme, že není světelný zdroj, jako světelný zdroj.
 Cena programu: 50 Kč
MODEL SLUNEČNÍ SOUSTAVY – VÝPRAVA DO TERÉNU                              !NOVINKA!
Z pohledu pozemšťana je naše planeta ohromná. Je to ale opravdu tak? Jak jsou jednotlivé planety veliké v porovnání mezi sebou a ve srovnání se Sluncem. Jak daleko je k té nejvzdálenější a co je to vlastně jedna astronomická jednotka? Podnikněte s námi názornou výpravu a udělejte si názornou představu o velikostech a vzdálenostech ve Sluneční soustavě.
  Cena programu: 50 Kč
SLUNEČNÍ SOUSTAVA – KOMENTOVANÝ PROGRAM
Zažijte dobrodružnou výpravu a poznejte jednotlivá tělesa Sluneční soustavy. V komentovaném programu prozkomejte malé, pevné světy terestrických planet, rozličnou krásu měsícú planet i plynnou krásu planrtárních obrů typu Jupiter.
 Cena programu: 30 Kč
NAPŘÍČ GALAXIÍ – KOMENTOVANÝ PROGRAM
V rámci školní exkurze můžete navštívit jednotlivé planety Sluneční soustavy. Prozkoumat strukturu tajemných a krásných mlhovin, zjistíte, jak daleko je k nejbližším hvězdám a nakonec vás naše kosmická výprava zavede až hranicícm naší domovské Galaxie. Zjistíte, že i Náš hvězdný ostrov je jen součást mnohem větších struktur.
 Cena programu: 30 Kč
SVĚTLO A ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ                                                     !NOVINKA!
Z kosmu k nám proudí nepřeberné množství informací v podobě rozsáhlého elektro magnetického záření. My, lidé z něj ovšem vidíme pouze malou část, kterému říkáme SVĚTLO. Co všechno tedy obsahuje elektromagnetické záření a jak s ním věda pracuje? V názorném výukovém programu se podíváme na zoubek jednotlivým vlnovým délkám, které jsou běžně za hranicí našeho vnímámí.
  Cena programu: 50 Kč
VYBRANÉ EXPERIMENTY ISSACA NEWTONA                                                !NOVINKA!
Jedním z nejvýznamnějších vedců moderní fyziky je bezesporu anglický fyzik sir Issac Newton. Jeho gravitační zákony jsou dodnes základem moderní fyziky. Pojďme společně experimentálně prověřit platnost jeho zákonů.
 Cena programu: 50 Kč
VAKUUM A ATMOSFÉRICKÝ TLAK                                                                    !NOVINKA!
Už jste se někdy zamýšleli nad tím, proč příroda kolem nás i my samotní vypadáme tak, jak vypadáme? Svůj nemalý díl na naší pdobě má gravitace naší planety a atmosférický tlak. Na každou část našich bytostí působí tíha našeho ovzduší, kterému říkáme atmosféra. Co se stane, pokud parametry pro nás přívětivé atmosféry změníme? Odpovědi přinese experimentální výukový program „VAKUUM A ATMOSFÉRICKÝ TLAK“
 Cena programu: 50 Kč
JAK JE TĚŽKÉ TREFIT MĚSÍC
Co je potřeba k cestování do vesmíru? Jak se liší současné kosmické lety od dávných představ antických filosofů a  myslitelů a jak důležité jsou při dnešních výpravách jednotky soustavy „SI“
  Cena programu: 30 Kč
KAM SAHÁ GRAVITAČNÍ POLE SLUNCE
Kam až dosahuje přitažlivá síla naší mateřské hvězdy? Co je to gravitace?
 Cena programu: 30 Kč
TAJEMSTVÍ VODY                                                                                                !NOVINKA!
Ve výukovém programu se společně vydáme po stopách látky, která pokud jí máme dostatek, nám připadá zcela obyčejná a máme tendenci jí často podceňovat. Co ovšem ve skutečnosti zkrývá chemický vzorec H2O a proč se budoucí kosmické výpravy na Měsíc i na Mars zaměřují na ložiska vody. Co tato látka dovede a k čemu je kromě pití dobrá?
 Cena programu: 50 Kč

Nabídka přednášek pro školy a objednané skupiny

POPRVÉ NA HVĚZDÁRNĚ
Vhodné pro mateřské školky a děti ZŠ, maximálně do třetí třídy
Den a noc, roční období, co je večernice a jitřenka, jak se pozná na obloze planeta, měsíc a hvězda, pohyby Země, jak se létá do vesmíru, naši nejbližší vesmírní sousedé a pod.
 Cena programu: 30 Kč
VZNIK SLUNEČNÍ SOUSTAVY
Vhodné pro 4. ročník
Jak a kdy vznikla naše sluneční soustava, jaké jsou vzdálenosti mezi jednotlivými planetami, kde je hranice sluneční soustavy?
  Cena programu: 30 Kč
Sluneční soustava – současný přehled
Základní pojmy, výklad k jednotlivým tělesům sluneční soustavy (planety, komety, planetky, měsíce planet apod.)
 Cena programu: 30 Kč
VZNIK VESMÍRU, SLUNEČNÍ SOUSTAVY A ORIENTACE V PROSTORU A ČASU
Jak a kdy vznikl vesmír a naše Slunce s planetami, jaké jsou vzdálenosti mezi jednotlivými tělesy sluneční soustavy, hvězdami a galaxiemi, kde je hranice sluneční soustavy a vesmíru, kdy skončí vesmír?
 Cena programu: 30 Kč
Návštěva Hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích
Vysvětlení pojmů v optice, druhy dalekohledů, umístění dalekohledů ve světě, význam a rozdíl v pozorovacích technikách, historie astronomie v Pardubicích, ukázka pozorovacího stanoviště a přístrojů v kopuli hvězdárny. Po dohodě možnost návštěvy pro menší skupiny (do 12 zájemců) v nočních hodinách za účelem pozorování.
 Cena programu: 30 Kč
Sluneční hodiny
Prohlídka slunečních hodin umístěných na budově naší observatoře, výklad pojmů a názvosloví potřebných pro orientaci, demonstrace pohybů Země vůči Slunci, střídání ročních období apod.
  Cena programu: 30 Kč
Noční pozorování oblohy
Objednejte se se svou třídou, skupinou přátel, příměstským táborem na pozorování noční oblohy.
 Cena programu: 30 Kč
Pozorování Slunce a prohlídka hvězdárny
Výjezd na naši observatoř, na pozemek Vaší školy, na letní tábor, nebo do přírody za zajímavým přírodním úkazem. Celá akce končí dle dohody. Zajistíme odborný výklad. Pedagogický dozor si zajistí škola. Toto pozorování není odvislé od otevírací doby na hvězdárně.
 Cena programu: 30 Kč

Chcete objednat program pro školní kolektiv?

Telefon: 466 310 563
GSM: 603 165 366
email: info@astropardubice.cz