Stonehenge: legenda a pravda

8 Pro

O starodávné svatyni Stonehenge toho bylo napsáno a řečeno již mnoho. Jsme si téměř jisti, že ony tajemné kamenné kruhy sloužily jako svatyně, pradávný kalendář, možná i jako dávná astronomická observatoř. Horší to však je s původem této monumentální a … Read More »

Heliocentrismus církvi původně nevadil

18 Kvě

V rozporu s tím, jak jsou dějiny obvykle vykládány, nešlo v inkvizičním procesu s Giordanem Brunem vůbec o to zda jsou planety Sluneční soustavy uspořádány heliocentricky, nebo geocentricky.

Hvězdná planeta aneb všechno může být jinak

25 Dub

Lidští učenci se vyznačují jednou společnou vlastností: ze zákonitostí a faktů, jež vidí kolem sebe, formují obecně platná pravidla. Těžko by to samozřejmě mohli dělat jinak, ale málokdo si uvědomuje, že tato cesta může vést k více či méně úsměvným … Read More »