EXPEDICE ZA JADERNOU FÚZÍ

27 Říj

CAMERANadpis zní možná až neuvěřitelně, nicméně přesně popisuje to, co výprava mladých přírodovědců, techniků a chemiků z přírodovědných a technických zájmových kroužků Domu dětí a mládeže ALFA op DELTA podnikla o těchto podzimních prázdninách. Některým možná vytane na mysli loňská výprava do Astronomického ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. Letošní cíl byl rovněž součástí této věhlasné instituce. Náš badatelský výlet nás zavedl do Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR v Pražském Ládví.

Ale pěkně po pořádku. Proč právě sem? Na podzim roku 2015 přijel na naši hvězdárnu přednášet popularizátor a pracovník zdejšího institutu Ing. Milan Řípa, CSc., který velmi poutavě hovořil o budoucnosti energie z jaderné fúze a neopomněl vyzdvihnout důležitost experimentů na českém tokamaku COMPASS. Patrně tehdy již vznikla myšlenka uspořádat pro naše zapálené přírodovědce a techniky exkurzi právě sem.

Den s jadernou fúzí

CAMERAJe 26. 10. 2016, 10:00 a všichni účastníci plánovaného výletu se pomalu scházejí ve vestibulu DDMka na Dukle. Kromě ostřílených expedičníků jsou zde i nováčci z chemického kroužku. Vidina návštěvy nejsilnějšího laseru v ČR očividně zaujala a to ještě netuší, že ve stejný den uvidí (tokamak) tedy fúzní reaktor. Jediný český a v plném provozu! Po nezbytných formalitách se pěšky přesouváme na zdejší nádraží odkud nám přesně v 10:56 jede vlak směr Praha. Do hlavního města přijíždíme s předstihem a tak čas pozvolna ukrajujeme nezbytným nákupem jízdenek na metro nebo „lovem“ občerstvení. Ze dvou automatů na jízdenky CAMERAfunguje pouze jeden a tak z naší téměř dvacetihlavé skupiny mají místní vyloženou radost… Do Ládví přijíždíme s časovou rezervou a tak dáváme 30 minut „zevlingu“ po místních obchodech. Některé ze skupiny obzvláště zaujal obchůdek s pizzou přímo na stanici metra.  Čas se ale neúprosně nachýlil ke 14. hodině kdy v Ústavu fyziky plazmatu očekávali naši výpravu. Chvíli před druhou hodinou odpolední se nacházíme před budovou s nápisem PALS (Prague Asterix Laser System) Dobrodružství nastalo již u vstupu, kdy si každý musel na své boty nasadit modré návleky. Dávalo to tušit, že vstupujeme do míst, kde se nachází vysoce přesné a citlivé zařízení. Nejprve jsme jako skupina byli seznámeni s tím, co tento laser dokáže, jakou energii umí vytvořit a že teplota při zásahu vybraného vzorku hmoty může být až 10 CAMERAmiliónů °C. Už to bylo ohromující. Někteří se raději ještě zeptali co by tedy takový laser dokázal propálit. Když dostali odpověď, že u nás na Zemi neexistuje materiál, který by odolal intenzitě tohoto laseru byli si jisti, že slyšeli správně. Dokáže vyrobit teplotu blížící se teplotám v nitru Slunce.  V reakci na tento až neuvěřitelný úvod se hned zvedali ruce mladých výzkumníků s různorodými dotazy od praktického využití této energie až po zbraně.  Po té jsme se přesunuli k velkému modelu laseru PALS, kde nám místní pracovníci popsali jak celá věc funguje. Na vlastní oči jsme spatřili celý laserový sytém, velín i ohromující technické zázemí, které zásobuje tento vědecký přístroj elektrickou energií. CAMERAPo exkurzi v laserovém centru PALS nás ovšem čekala neméně zajímavá návštěva u tokamaku COMPASS (COMAact ASSembly), tedy k fúznímu reaktoru v němž je horké plazma udržováno uvnitř reakční komory pomocí toroidního magnetického pole.  U vstupu do budovy nás před modelem právě budovaného největšího fúzního reaktoru ITER přivítal RNDr. Mlynář, který nám byl velmi poutavým průvodcem po tomto pracovišti.  Po nezbytném úvodu a popisu toho, co lze spatřit na modelu tokamaku a principu fungování jsme se vydali do prvního patra budovy v níž se nachází jediný český fúzní reaktor. Samotné pracoviště dávalo tušit, že půjde o technologii, která prozatím není běžná a jedná se tedy o experimentální stádium v cestě CAMERAza novou formou získávání energie. K tokamaku COMPASS jsme přišli právě v den, kdy probíhala série experimentů. Za masivně vyhlížejícími vraty s výstražným symbolem radiace se nám otevřel pohled na futuristicky vyhlížející zařízení. Všudypřítomné syčení vakuových pump a chlazení nenechávalo nikoho na pochybách, že toto je stroj, který prozatím nikde jinde v ČR nepotkají.  Následovala návštěva neméně moderního velínu, kde bylo možné sledovat průběh právě proběhlého experimentu. Kamera sledující vnitřek tokamaku ukazovala, jakou barvu, CAMERAteplotu a další fyzikální parametry má ono plazma, které je v tokamaku vytvořeno. Poslední zastávkou na naší cestě za jadernou fúzí byl setrvačník, který dodává potřebné množství energie pro toto experimentální zařízení. Stejně jako jsme se dozvěděli u laserového systému PLAS i v případě tokamaku COMPASS prozatím neumíme navodit takové podmínky abychom vytvořili tolik energie která by pokryla energetické náklady experimentů. To je však dlouhodobým cílem celosvětového snažení o ovládnutí jaderné fúze. Právě Ústav fyziky plazmatu a pracoviště PALS a COMPASS svým dílem  přispívají k cíli, jímž je jaderná fúze jako čistá energie budoucnosti.

Mnohokrát děkujeme RNDr. Janu Dostálovi, Ph.D. za umožnění návštěvy pracoviště laserového systému PALS a doc. RNDr. Janu Mlynářovi, Ph.D. za umožnění prohlídky pracoviště tokamaku COMPASS.