Přednáška: Dějiny měření v astronomii a Staroměstský orloj

12 Led

Čas je všudypřítomná, ale dodnes neuchopitelná veličina. Není proto lepšího tématu jak otevřít nový astronomický rok 2024. Srdečně vás zveme v pátek 26.1.2024 od 19:00 hodin na přednášku Ing. Josefa Šrolla, Ph.D. na téma

DĚJINY MĚŘENÍ V ASTRONOMII A STAROMĚSTSKÝ ORLOJ

Každou hodinu se před Staroměstským orlojem v Praze zastaví mnoho návštěvníků a čekají na průvod apoštolů v horní části tohoto neobvyklého stroje. Průvod končí odbíjením a dav se potom rozejde, aniž by tušil, co astronomický ciferník orloje vlastně ukazuje.
Než si o tom povíme, je potřeba se podívat do minulosti, jak se měřil čas, jaká byla představa o tom, co vidíme v noci nad hlavou a co z toho nám orloj znázorňuje a v jak těžkém období vznikal, když za vědecký pokrok umírali lidé již staletí před stavbou tohoto orloje a také staletí po jeho dokončení. Přesto nás tento div vědy a techniky dodnes okouzluje. V této souvislosti si povězme také o tom, jak se měřil čas, vzdálenosti a hmota během vývoje naší civilizace. Jak se přesný čas a vzdálenosti hvězd blízkých i vzdálených měřily dříve a jak dnes. A co nám o tom říká astronomický ciferník staroměstského orloje.

Přednáší:

Ing. Josef Šroll, Ph.D. (*10. dubna 1948 Malé Svatoňovice). Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT Praha. Po absolvování v r. 1972 nastoupil do Ústavu pro výzkum radiotechniky Opočínek kde pracoval na vývoji nových radiolokátorů. Od r. 1984 byl vedoucí odboru měřící techniky v n.p. Tesla Pardubice. Po roce 1989 byl krátce zaměstnán v soukromém sektoru, ze kterého  přešel učit na Dopravní fakultu Univerzity Pardubice kde přednášel a zkoušel studenty z programování počítačů. V této činnosti  pokračoval i po dosažení důchodového věku následujících 11 let.

TĚŠÍME SE NA SETKÁVÁNÍ S VÁMI TAKÉ V ROCE 2024