Přednáška: "Etudy ze života jedné osamělé hvězdy"

7 Bře

sunV pátek 18. března od 19:00 hodin se ve velkém sále DDM ALFA na Dukle uskuteční další z řady populárně vzdělávacích přednášek pro širokou veřejnost. Tématem té březnové bude naše místní hvězda – Slunce. Vznik a vývoj Slunce obestírá i v dnešní době nejedna nezodpovězená otázka. Jako naše nejbližší hvězda je pro nás nejen životodárným zdrojem tepla a světla, ale také ideálním prototypem hvězdy, na které můžeme zkoumat projevy její aktivity v takřka přímém přenosu.

Tisková zpráva Hvězdárny barona Artura Krause DDM ALFA Parubice a Astronomické společnsti Pardubice ze dne 7. 3. 2016

Přednáškou s názvem „Etudy ze života jedné osamělé hvězdy“ nás provede odborník z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity v Brně, Prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.

Prof. Mikulášek ke své přednášce říká: „Jak viděli naši životodárnou hvězdu – Slunce – naši předkové? Společně se zamyslíme nad tím, zda se vůbec někdy budeme procházet po povrchu Slunce, i nad tím proč Slunce svítí, a jak to že se vlastní tíhou nezbortí. Seznámíme se s minulostí naší denní hvězdy a s vyhlídkami života na Zemi v nejbližších několika miliardách let“

mIKULÁŠEKProf. RNDr. Zdeněk MIKULÁŠEK, CSc. (*1947) – od roku 1972 pracoval na Hvězdárně a planetáriu v Brně, v letech 1990 – 2000 byl i jejím ředitelem. Poté přešel na Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity, kde vybudoval oddělení astrofyziky a pustil se do vzdělávání mladých astrofyziků. V roce 2008 získal od České astronomické společnosti za svůj celoživotní přínos oboru a popularizaci vědy cenu Litera astronomica. Systematicky se věnuje výzkumu hvězd a hvězdných soustav, tedy stelární astronomii, ale zabývá se také didaktikou astronomie a studiem astroklimatu.