Přednáška: "Termojaderná fúze – čistá energie budoucnosti"

24 Úno
asdex_upgrade_tokamak_fusion_reacto_260281499.640x0
tokamak ASDEX

27. února od 19:00 hod. ve Velkém sále DDM ALFA op DELTA se uskuteční další z řady tradičních populárních přednášek pardubické hvězdárny a Astronomické společnosti Pardubice. Únorovým tématem bude v současné době velmi diskutovaná a mílovými kroky se rozvíjející technologie získávání energie pomocí jaderné fúze. Ta probíhá v přirozeném prostředí za vysokých teplot a tlaků v nitrech hvězd. Zcela ideální příklad přírodního fúzního reaktoru nám tak každý den vychází a zapadá na pozemské obloze – naše Slunce. Je tedy možné vytvořit podobné prostředí v umělých podmínkách zde na Zemi a těšit se tak z hojnosti energie, kterou termojaderná fúze slibuje?

Tisková zpráva Hvězdárny barona Artura Krause DDM ALFA Pardubice a Astronommické společnosti Pardubice ze dne 24. 2. 2015

Přednášející, Ing. Milan Řípa, CSc. k tomu dodává: „Lidé jsou krok před využitím energie jádra uvolňované slučováním atomů. Čistá, bezpečná a nevyčerpatelná, to je termojaderná energie. Mezinárodní termojaderné zařízení – tokamak ITER staví spolu s Evropskou unií  Rusko, Čína, Japonsko, Jižní Korea a Spojené státy americké na jihu Francie. Pozadu ve výzkumu fúze se svými dvěma tokamaky nezůstává  ani Česká republika“

Ing. Milan Řípa, CSc.

(1948) promoval na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Doktoranturu získal v Ústavu fyziky plazmatu ČSAV. V ÚFP ČSAV se zabýval optickou diagnostikou na pulzních plazmatických zařízeních a nyní pracuje v Útvaru vědecko-technických informací a popularizace ÚFP AV ČR, v. v. i. Je členem Public Information Network – skupiny, která při European Fusion Development Agreement popularizuje řízenou fúzi v Evropě. Přednáší na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Praha a Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Je nositelem státního vyznamenání Za statečnost. Třikrát získal ocenění České fyzikální společnosti „za dlouholetou popularizaci řízené termojaderné fúze“. Absolvoval více než dvacet IRONMANů (3,8 km plavání, 180 km na kole a 42 km běhu) po celém světě.