Částečné zatmění Slunce v úterý 4. ledna 2011 na hvězdárně v Pardubicích

28 Pro

[singlepic id=157 w=320 h=240 float=left] V úterý 4. ledna 2011 v dopoledních hodinách přejde nad zraky miliónů Evropanů Měsíc přes sluneční kotouč. V České republice se bude velikost zatmění pohybovat kolem 79 procent (velikost zakrytí slunečního průměru). Půjde tak o největší částečné zatmění v České republice po 8 letech a nejvýraznější svého druhu až do roku 2026. Pardubická hvězdárna ve spolupráci s Europe Direct k této příležitosti chystá mimořádnou pozorovací akci pro veřejnost nebo školní kolektivy, které by si tak chtěly zpestřit druhý školní den nového roku.

Tisková zpráva Hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích a Astronomické společnosti Pardubice č. 9 ze dne 28. prosince 2010.

Zatmění Slunce vzniká v okamžiku, kdy Měsíc ve fázi novu zakryje na obloze sluneční kotouč. Nedochází k tomu při každém měsíčním novu, neboť měsíční dráha je oproti rovině oběhu Země kolem Slunce (tzv. ekliptiky) skloněna o 5°, ovšem úhlové rozměry Slunce i Měsíce jsou přibližně desetkrát menší. Je tedy třeba čekat na příhodný okamžik, kdy Měsíc v novu zároveň prochází nedaleko ekliptiky. Pokud se během úkazu Měsíc postaví přesně mezi Slunce a pozorovatele, můžeme být svědky buďto úplného zatmění (Měsíc je poblíž přízemí, Slunce tak zakryje celé), nebo prstencového zatmění (Slunce se na obloze jeví větší, neboť Měsíc je poblíž odzemí; při maximální fázi je přes bezpečný filtr vidět „prstýnek“ naší mateřské hvězdy). V případě lednového úkazu nedojde nikde na Zemi ani k jednomu z druhů slunečního zákrytu, měsíční stín totiž Zemi mine nad severním pólem. Zatmění se tak všude, odkud bude pozorovatelné, odehraje pouze částečné. Největší částečnou fázi si „užijí“ lidé nacházející se ve Švédsku. Měsíc tam zakryje až 86 procent slunečního průměru nízko na obzoru.

Slunce v Pardubicích v den zatmění vychází v 7 hodin 55 minut. Jen o deset minut později, v 8 hodin 5 minut, se do něj z pravého horního okraje začne „zakusovat“ temný Měsíc. Jak bude Slunce pozvolna stoupat nad obzor, půjde zatmění ke svému maximu. To nastane v 9 hodin 26 minut, kdy Měsíc zakryje 79.4 procent slunečního průměru. Tehdy bude tvar Slunce skutečně podivuhodný – jako „úsměv“ na obloze, neboť náš přirozený souputník jej zakryje ze severu (tedy shora). Poté začne Měsíc pomalu ustupovat. Poslední kontakt se zářivým slunečním kotoučem spatříme z „města perníku“ v 10 hodin 55 minut.

[singlepic id=20 w=320 h=240 float=left] Pozorovat zatmění vyžaduje bezpečnost. Pohled na Slunce během částečného zatmění (i přes jeho veliké procento) je stejně nebezpečný jako při pohledu za normálních okolností. Nikdy se proto nedívejte na Slunce dalekohledem bez filtru! Ke sledování úkazu dalekohledem je možné použít speciální filtr (k zakoupení jako folie Baader AstroSolar). Druhou možností je si Slunce promítnout. Čočkový dalekohled namíříte na Slunce a jeho druhým koncem si obraz Slunce promítnete a doostříte na papír či na stěnu. Zatmění je samozřejmě vidět i očima, je ovšem opět nutné použít filtr – buďto typické brýle na pozorování zatmění a velkých slunečních skvrn vyrobené z Baader AstroSolar folie nebo svářečský filtr stupně 13 či vyššího. K maximálnímu zážitku však doporučujeme navštívit pardubickou (či jinou nejbližší) hvězdárnu. Tam návštěvníkům totiž nejen zatmění ukáží kvalitnějšími a většími přístroji, ale též poví mnoho dalších zajímavostí a vysvětlí správný postup bezpečného pozorování úkazu.

[singlepic id=220 w=320 h=240 float=center]

Průběh zatmění v Pardubicích (obrázek znázorňuje to, co bude možné při jasném počasí pozorovat přes bezpečný filtr). Zdroj: Stellarium, EAI.

Mimořádného úkazu mohou využít především školní kolektivy vedené učiteli, kteří by tak chtěli doplnit školní látku o tento neobvyklý názorný jev. Pomocí zatmění bude možné demonstrovat i několik zajímavých fyzikálních experimentů (především z optiky a mechaniky). Pozorování úkazu samozřejmě bude přístupné široké veřejnosti, nejen školám. Půjde totiž o skutečně mimořádný úkaz – do roku 2020 spatříme z území ČR částečné zatmění Slunce už jen v roce 2015.

Hvězdárna bude pro veřejnost, školní kolektivy i jiné skupiny otevřena dopoledne od 8 do 11 hodin. V průběhu této pozorovací akce best online casino bude možné pozorovat úkaz velkými dalekohledy v kopuli hvězdárny (mimořádný pohled nabídne přístroj ukazující Slunce ve filtru H-alfa, tedy jevy jako protuberance a filamenty), několika speciálními přístroji na terase hvězdárny a samozřejmě pouhýma očima přes bezpečný filtr. Ve Velkém sále DDM DELTA Pardubice bude též probíhat přímý videopřenos úkazu (webcast) z jiných míst a při zataženém počasí je připraven náhradní program v podobě promítání filmu „Tajemná zatmění“. V průběhu pozorování je též přichystáno několik zajímavých hříček a experimentů spojených s úkazem. Na své si přijdou i zájemci o fotografování, kteří na hvězdárnu dorazí se svou fotografickou výbavou. Během akce také bude možnost navštívit stánek Europe Direct, u kterého se mimo obecná témata týkající se vědy v Evropské unii setkáte i s astronomickými kvízy o drobné ceny. Na své si tedy přijdou skutečně všichni.

Další částečné zatmění Slunce z České republiky spatříme až za čtyři roky – v březnu 2015. V Pardubicích bude Měsíc zakrývat o 6 procent méně slunečního průměru než letos („jen“ 73 procent). Teprve až v roce 2026 nastane částečné zatmění větší než toto – v srpnu toho roku nízko nad obzorem skryje Měsíc 88 procent slunečního průměru. Za úplným zatměním Slunce je však nutné si vycestovat – v České republice se odehraje až 7. října roku 2135. A kam? Například do Austrálie v listopadu roku 2012, na Špicberky v březnu roku 2015 nebo do Ameriky o dva roky později v srpnu. O nejbližších zatměních Slunce a Měsíce (nejen) nad územím České republiky informuje webová stránka http://astro.sci.muni.cz/zatmeni.

Tabulka slunečních zatmění viditelných z Pardubic do roku 2030

Datum

Čas* (SEČ) Velikost** Výška*** Typ****
4. ledna 2011 9 hod 26 min 79.4 % 9.5° Částečné
20. března 2015 10 hod 47 min 73.2 % 37.1° Úplné
10. června 2021 11 hod 40 min 16.5 % 62.8° Prstencové
25. října 2022 11 hod 18 min 43.1 % 27.6° Částečné
29. března 2025 12 hod 19 min 18.1 % 43.4° Částečné
12. srpna 2026 19 hod 11 min 88.3 % 0.8° Úplné
2. srpna 2027 10 hod 16 min 51.1 % 51.2° Úplné
12. června 2029 3 hod 53 min 12.9 % -0.2° Částečné
1. června 2030 6 hod 17 min 71.5 % 20.2° Prstencové

* Čas okamžiku maxima zatmění

** Velikost maximálního zakrytí slunečního průměru nad Pardubicemi

*** Výška Slunce nad obzorem v době maximální fáze zatmění

**** Jaký typ zatmění spatří někteří obyvatelé Země, od nás bude jen částečné

K příležitosti tohoto mimořádného úkazu vyhlásila Astronomická společnost Pardubice s Hvězdárnou b. A. Krause DDM DELTA Pardubice ve spolupráci s Českou astronomickou společností a Českým rozhlasem Leonardo fotografickou soutěž. Ta je určená všem fotografům jakéhokoliv věku, kteří se rozhodnou toto zatmění fotograficky zachytit. Soutěžit mohou ve dvou kategoriích:

  • Zatmění jako astronomický úkaz: kategorie pro zkušené zaměřená na
    jevy ve sluneční fotosféře, chromosféře, na útvary v profilu Měsíce a na průběh zatmění
  • Zatmění jako inspirace: kategorie pro všechny ostatní, cení se hlavně nápad

Snímky do soutěže můžete posílat na e-mail soutez@astropardubice.cz nebo na poštovní adresu Hvězdárna barona Artura Krause DDM DELTA, Gorkého 2658, 53002 Pardubice. Na obálku nezapomeňte připsat ZATMĚNÍ 2011. Na výherce soutěže čekají hodnotné ceny. Další informace a pravidla soutěže naleznete na adrese https://www.astropardubice.cz/na-obloze/soutez-zatmeni-slunce-2011/.

Napsat komentář