Soutěž o nejzajímavější fotografii lednového zatmění Slunce 2011

23 Pro

[singlepic id=210 w=320 h=240 float=left] Astronomická společnost Pardubice ve spolupráci s Hvězdárnou barona Artura Krause DDM DELTA Pardubice, Českou astronomickou společností a Českým rozhlasem Leonardo vyhlašuje fotografickou soutěž se zaměřením na částečné zatmění Slunce 4. ledna 2011, které bude pozorovatelné na území České republiky. Zapojit se může skutečně každý, kdo má po ruce nějaký ten fotoaparát. Fantazii se meze nekladou, naopak právě originalita snímku může přinést kýžené vítězství. Přispějte tak do pestré dokumentace tohoto mimořádného úkazu, největšího svého druhu v České republice od roku 2003 až do roku 2026!

Trocha inspirace:

Zatmění Slunce 4. ledna 2011 bude probíhat v dopoledních hodinách. V západní polovině Čech se sluneční kotouč „vyhoupne“ na obzor již částečně zakrytý. Celý úkaz bude probíhat poměrně nízko nad obzorem a při maximální fázi kolem 9 hodin 26 minut Měsíc zakryje slunce „shora“. Slunce tedy bude mít tvar jakéhosi úsměvu na obloze. Samotná sluneční aktivita poměrně viditelně stoupá, takže není vyloučeno, že během úkazu bude ve sluneční fotosféře patrná nějaká skupina skvrn. Podivné srpečky budou zdobit zemi pod korunami stromů, kde ve skulinkách mezi holými větvemi (případně jehličnany) proniká obraz ukousnutého Slunce. Podobnou projekci ukáže na zemi či na stěně i pěst, ve které zůstane malý otvor namířený ke Slunci. To vše je jen malý výčet informací, které Vám mohou pomoci přijít na to, jak pořídit tu nejzajímavější fotografii úkazu.

Soutěž je určena pro všechny fotografy bez rozdílu věku. Hodnotit se bude především originalita, kvalita nebo estetická krása zaslaného snímku lednového zatmění. U fotografií se však nesmí jednat o fotomontáž a musí jít o fotografii zatmění Slunce 4. ledna 2011!

Pár tipů k fotografování zatmění:


Na úvod je třeba si uvědomit, že i při tak velkém procentu zakrytí slunečního kotouče hrozí při přímém pohledu do Slunce vážné a trvalé poškození zraku. V první řadě tedy věnujte pozornost své pozorovací výbavě, ve které by neměl chybět bezpečný filtr na pozorování Slunce. V žádném případě nepozorujte Slunce bez tohoto filtru očima přímo, natož pak přes fotografický objektiv nebo dalekohled. Jako filtr lze použít svářečské sklo stupně 13 a vyššího nebo speciální folii dostupnou na českém trhu například zde: www.celestron.cz/pojmy/folie.html. Další informace o bezpečnosti pozorování naleznete ZDE.


Pokud jste vybaveni filtrem, máme pro vás několik typů k fotografování úkazu:

 • Fotoaparát si upevněte na stativ a filtr umístěte dopředu před teleobjektiv (můžete si vyrobit vlastní krytku z papíru s otvorem, v němž je filtr přilepen na okrajích). Namiřte na Slunce a postupně zkoušejte volit různé expozice či clony. Obecně budou stačit velmi krátké expozice, volba clony pouze umožní snížit či zvýšit kontrast.
 • Využijte svého okolí. Přemístěte se s fotoaparátem tak, aby vám před ztemnělým Sluncem přelétaly (či se nacházely) nějaké zajímavé objekty: horkovzdušný balón, ptáci, letadla, korouhev…
 • Za mimořádné vlhkosti nebo nízké oblačnosti zrána můžete Slunce výjimečně zachytit při východu i bez filtru. Tuto variantu ovšem zvolte s rozvahou! Pokud není Slunce tak oslnivé (je načervenalé) a vychází již „dotčené“ Měsícem, může vzniknout krásná scenerická fotografie.
 • Fotografujte Slunce v pravidelných intervalech (a zaznamenávejte si čas u každé fotografie) – vytvoříte si tak „postupku“ průběhu zatmění
 • Pokud je na Slunci výrazná sluneční Skvrna, zaměřte se na její zákryt Měsícem. Výhodou je v tomto případě co největší zvětšení (obecně co největší objektiv)

Více tipů necháme již na vás. Fantazii a nápadům se meze nekladou…

Termíny a organizátoři:

Zahájení soutěže je 4. ledna 2011 (v den zatmění) a uzávěrka soutěže je 30. ledna 2011 včetně (rozhodující je datum odeslání soutěžních snímků). Vyhlášení výsledků pak proběhne ve středu 31. března 2011 na stránkách www.astropardubice.cz a www.astro.cz.

Organizátory soutěže jsou Astronomická společnost Pardubice a Hvězdárna barona Artura Krause DDM DELTA Pardubice. Partnery organizátorů jsou Česká astronomická společnost, Český rozhlas Leonardo a Astronomická společnost v Hradci Králové. Ceny do soutěže věnovali Česká astronomická společnost a Český rozhlas Leonardo.

Kategorie:

 • Zatmění jako astronomický úkaz: Kategorie pro zkušené zaměřená na jevy ve sluneční fotosféře, chromosféře, na útvary v profilu Měsíce a na průběh zatmění
 • Zatmění jako inspirace: Kategorie pro všechny ostatní, cení se hlavně nápad

Podmínky soutěže:

 • Každý účastník soutěže o nejzajímavější fotografii lednového zatmění Slunce 2011 se zavazuje, že fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu.
 • Zasláním snímku autor automaticky souhlasí s případným zveřejněním snímku a s těmito pravidly soutěže. Autor snímku zároveň souhlasí, že jeho materiály mohou být použity v informačních a propagačních materiálech ASP a Hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích a na webových stránkách www.astropardubice.cz a www.astro.cz
 • Formát soutěžních snímků:
  • Klasická papírová fotografie musí být formátu minimálně 10 x 15 cm. Fotografie lesklé, bez rámečku.
  • Snímky v elektronické podobě zaslané e-mailem ve formátu JPEG musí mít rozměr min. 1200 bodů na kratší straně snímku (odpovídá přibližně fotoaparátu s rozlišením 2 Mpix). Maximální velikost e-mailu pro zasílání elektronických fotografií je 5 MB. Na digitálních nosičích CD a DVD je možné posílat obrázky ve formátu JPEG, TIFF a BMP bez omezení jejich maximální velikosti.
 • Každý autor může zaslat do soutěže neomezený počet soutěžních snímků. Za soutěžní práci se považují jednotlivé snímky nebo série maximálně 5 snímků. Každá fotografie ze série musí být zřetelně označena jako součást série.
 • Veškeré zaslané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je bez dalšího souhlasu účastníka soutěže, avšak jedině s uvedením jeho autorství.
 • Zaslané fotografické materiály se vrací pouze na vyžádání, a to po dohodě s pořadateli buď osobně, nebo je možné je zaslat poštou. Podmínkou je, že autor k zaslaným snímkům přiloží poštovní známku příslušné hodnoty.
 • Autor snímku může svoje materiály používat i nadále (jeho autorská práva tedy zůstávají nedotčena).
 • Zasláním soutěžní práce/prací vyjadřuje účastník svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím zaslaných a souhlasí se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže.
 • Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Astronomická společnost Pardubice. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Zasílání snímků:

Snímky je možné zasílat buď poštou na adresu Astronomická společnost Pardubice, Gorkého 2658, 530 02 Pardubice (nutno označit zadní stranu obálky slovem ZATMĚNÍ 2011) nebo elektronicky na adresu soutez@astropardubice.cz. Každá „papírová“ zaslaná fotografie musí být na zadní straně opatřena štítkem s těmito údaji: název snímku, jméno a příjmení autora, věk, místo pořízení snímku, adresa pro korespondenci, e-mail, parametry použitého přístroje a materiálu a příp. další významné informace k snímku (čas expozice, clona, objektiv a jeho ohnisko…). Ke snímkům zasílaným v elektronické podobě musí být připojen textový soubor s těmito údaji. V obou případech nezapomeňte uvést kategorii, do které chcete Váš snímek zařadit.

Vyhodnocení soutěže:

Proběhne po skončení uzávěrky soutěže 30. ledna 2011. Přihlášené snímky budou vyhodnoceny pětičlennou odbornou porotou, ve které zasednou zástupci organizátora, partnerů soutěže, příp. hlavního sponzora. Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách organizátorů soutěže (www.astropardubice.cz a www.astro.cz) a výherci budou informováni e-mailem. Oficiální vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších prací se uskuteční 31. března 2011.

Ceny:

V soutěži budou oceněna první tři místa obou kategorií. Mimo jiné se můžete těšit na následující ceny:

 1. místo: Radiopřijímač ČRo Leonardo, DVD Prohlídka Měsíce (P. Gabzdyl), Měsíc dalekohledem (P. Gabzdyl)
 2. místo: Soubor map Měsíce (A. Rukl), CD Aldebaran
 3. místo: Mapa Měsíce, Stopy na Měsíci (A. Vítek)

Cena pro absolutního vítěze (obou kategorií): Velká encyklopedie vesmíru (J. Klezcek).

Doporučené odkazy
[1] Stránka o zatmění Slunce 4. ledna 2011 (astro.cz)
[2] Bezpečnost při pozorování slunečního zatmění (astro.cz)

Napsat komentář