Kometa C/2002 T7 Linear

15 Led

Roku 2002, 14.10., byla objevena projektem LINEAR planetka s jasností 17.5 mag, která se z již předběžných výsledků zdála být zajímavou. A tento fakt se potvrdil. P. Birthwistle z Great Shefford (Velká Británie) 28.10. oznámil, že se těleso na jeho snímku zdá býti rozmazanější, než blízká hvězda. Nakonec měl parvdu, jeho domněnky o kometárním vzhledu se potvrdily (T. B. Spahr; hora Mt.Hopkins).
Nejen, že se pravděpodobně jedná o zcela novou kometu z Oortova oblaku (v perihelu – místo nejblíže ke Slunci na dráze – bude 12.4.2004 na 1,368 AU), ale její jasnost při průchodu perigeem (místo nejmenší vzdálenosti tělesa od Země; 0,265 AU) dne 19.5.2004 bude nejspíše objekt řadit k těm jasnějším na nebi. Přesná předpověď ale není nikdy zcela určitelná. Vždyť víte – komety jsou v tomhle ohledu jako kočky…Nicméně bude se pohybovat okolo 2.5 magnitudy. To je jasnost podobná nejzářivějším hvězdám ze známého souhvězdí, lidově Velkého vozu Bohužel se v té době ale pro nás seveřany zakryje v záři Slunce na denní obloze. Však v oblastech pod zemským rovníkem bude předvádět v druhé dekádě měsíce dubna nevídaná představení noc co noc.

Viditelnost komety ze severní polokoule není pro volné oko vůbec příznivá. Koncem listopadu prochází kometa přes souhvězdí Trojúhelník, dokonce jen 2° od známé galaxie M33 v Trojúhelníku. Poté počátkem prosince vleze do severní části Ryb a tam pobude krátce do 7.1.2004. Přemisťuje se následně do jižní části Andromedy, polovinou ledna opět do best online casino Ryb a pak proráží hranice souhvězdí Pegas. 13.2.2004 velice těsně mine hvězdu gama Pegasi (2,8 mag) a putuje opět jižněji. V této fázi je ji nejspíše již možno nalézt triedrem jako slabý mlhavý oválek s chvostíkem a silnou centrální kondenzací. Počátkem března se její jasnost rozjíždí a kometa prchá do Ryb. Tam již pobývá do konce prvé dekády měsíce, kdy je již velice nízko nad večerním obzorem a mizí pak v záři Slunce. Jako slabá se na severní obloze objeví až v říjnu roku 2004.

V současnosti (k 20.12.2003) se kometa jeví jako slabá skvrnka okolo pouhé 10. magnitudy. S větším přístrojem je u ní i zaznamenatelná protáhlá koma coby chvost a na snímcích z CCD kamer je zřetelná její rostoucí aktivita v podobě jakýchsi „komárních vln“, které jsou způsobeny vysokým náhrnem prachu a plazmy do okolí a současně rychle rotujícím jádrem. Podobně na tom byla i slavná kometa C/1995 O1 Hale-Bopp, kterou měl tu čest celý svět sledovat okem v letech 1997 a 1998.

Jak tedy čtete, pro nás na severu nic moc. O to více by to stálo zvážit za nějaký ten zájezd do jižních končin naší maličké Země.

Pěkné snímky naleznete na
http://cometography.com/lcomets/2002t7.html