Přednáška: „Světelné znečištění v praxi“

15 Lis

V měíci listopadu vás srdečně zveme na přednášku světelného technika a vývojáře osvětlovací techniky Hynka Medřického, „SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ V PRAXI“

Fenomén světelného znečištění nás jako globální problém moderní civilizace provází na téměř každém kroku. Ačkoliv si to neradi přiznáváme rišivé světlo ovlivňuje každodenní činnost všech živých organismů, které jsou nepřirozenému působení umělého osvětlení vystavené. Problém přitom zdaleka nemají pouze astronomové, které rozptýlené světlo v atmosféře připravuje o pohledy k obloze.


Hynek Medřický ke své přednášce dodává: „Všechny živé organismy, od řas přes rostliny až po živočichy včetně člověka, střídají během 24hodinového dne období aktivity s obdobím spánku a regenerace. Řídí se přitom především střídáním denního světla a tmy. V posledních 140 letech dochází stále více k narušení přirozeného cyklu spánku a bdění, aktivity a regenerace, umělým elektrickým světlem v noci. Pokud má umělý zdroj světla navíc vyšší podíl modré složky ve spektru, způsobuje jeho používání v noci dalekosáhlé změny v ekosystémech, včetně rozsáhlého vymírání hmyzu a jiných volně žijících živočichů. V lidské populaci způsobují tyto světelné zdroje epidemii spánkového dluhu a prudký nárůst počtu případů i úmrtnosti na civilizační choroby.“
Světlo z umělých zdrojů se v noci šíří do daleka, rozptyluje se ve spodních vrstvách atmosféry a způsobuje zvyšování jasu noční oblohy. Důsledkem je neustále se snižující viditelnost hvězd a dalších astronomických objektů. Bezpečné zdroje světla existují, stejně jako existují konstrukční principy svítidel výrazně snižující světelné znečištění. Ty by měl znát každý člověk, který chce po západu slunce rozsvítit elektrické osvětlení, jak ve svém domově, tak i venku, ať už svítí na vlastní zahradě, ve veřejném prostoru nebo ve volné přírodě. Dodává Medřický.

Technologie umožňující svítit v noci světlem s vysokým podílem modré složky mají lidé k dispozici jen velmi krátkou dobu a výzkum sledující účinky tohoto světla stále probíhá, nicméně zjištěné vlivy jsou tak závažné, že v řadě zemí už byly přijaty nové normy a zákony regulující noční osvětlení a v dalších zemích se na jejich přijetí pracuje.

Zveme vás tak 29. 11. od 19:00 hodin na přednášku Hynka MEDŘICKÉHO „SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ V PRAXI“