Přednáška: „21 centimetrů – pobřeží hvězdných ostrovů“

10 Říj

V pátek 19.10. od 19:00 hodin se uskuteční další z řady tradičních popularizačně vzdělávacích přednášek v astronomickou tématikou. Hvězdárna barona Artura Krause DDMALFA Pardubice a Astronomická společnost Pardubice vás tak srdečně zvou na přednášku RNDr. Soni Ehlerové PhD. z Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově

„21 CENTIMETRŮ – POBŘEŽÍ HVĚZDNÝCH OSTROVŮ“

Když ve dvacátých letech minulého století přišel americký astronom Edwin Hubble s přelomovým objevem, který dokazoval, že ne všechny mlhavé „obláčky“ pozorovatelné na tmavé noční obloze (tehdy souhrnně nazývané mlhoviny) jsou součástí našeho místního hvězdného města a že dokonce existují i velmi vzdálené mlhavé ostrovy v obrovské a téměř nekonečné prázdnotě vesmíru, začali astronomové i široká veřejnost pozvolna odhalovat v jak obrovském vesmíru se nacházíme. Do té doby relativně malý vesmír se znatelně zvětšil a po objevu tak zvaného rudého posuvu ještě získal na značné dynamičnosti. Samotné galaxie ovšem zůstávali velmi dlouho doménou vizuálního a fotografického pozorování. V současné době je jednou z užívaných metod výzkum mezihvězdného plynu v radiové oblasti elektromagnetického záření na vlnové délce 21 centimetrů.
Přednášející RNDr. Soňa Ehlerová PhD. ke své přednášce dodává: 
„Tušíte, jak vypadá galaxie? A jste si tím jisti? Galaxie, které se nám zdají nehybné a neměnné, jsou ve skutečnosti dynamickými objekty, ve kterých mezi sebou soupeří hvězdy a plyn. Hvězdy my lidé dokážeme očima pozorovat velmi dobře, ale plyn má určitou nevýhodu – vidět ho dokážeme hlavně v jiných částech elektromagnetického spektra, např. v radiové oblasti na čáře s vlnovou délkou 21 centimetrů.  Teprve, když se podíváme, co dělá plyn, můžeme skutečně popisovat dění v galaxiích.“