BOLIDOZOR

  RADIO METEORICKÁ DETEKČNÍ STANICE

Detekční stanice byla uvedena do provozu 6.10.2020 a stala se součástí celorepublikové  detekční bolidové sítě.  Naši stanici můžete aktuálně spatřit přímo na naší observatoři jako součást prohlídkové trasy.
„Bolidozor“ je projektem kooperativní sítě, která prostřednictvím detekčních a měřících stanic umístěných u dobrovolných pozorovatelů sleduje lety meteorů.

Základem systému je síť  rádiových detektorů, které jsou postupně vylepšovány a doplňovány o další metody měření. Cílem celého projektu je, změření parametrů průletu meteorů atmosférou, vypočtení jeho temné dráhy a nalezení meteoru v jeho dopadové elipse.

Během průletu meteoroidu atmosférou vzniká kromě klasického optického jevu (meteoru), který je často viditelný pouhým okem i celá řada dalších jevů, které je možné na zemi měřit a nadále využít pro vědecké zpracování, odraz rádiových vln, optická emise, rádiová emise při rekombinaci iontů, šíření rázové tlakové vlny způsobené hypersonickým průletem. Například tlaková vlna se v atmosféře může šířit na vzdálenosti řádově stovek kilometrů, protože je tlumena pouze viskozitou vzduchu, díky tomu je možné ji na zemi změřit tlakovými senzory a získat tak další informace o průletu tělesa.

Rozmístění stanic sítě BOLIDOZOR

Data naměřená na naší stanici putují do centrálního úložiště sítě Bolidozor. (data z naší stanice najdete ZDE  ) odkud jsou dále exportována do celosvětové databáze Radio Meteor Observer Buletin, který můžete najít na webu rmob.org. Zde jsou z jednotlivých stanic uveřejňována v přehledném grafu data o četnosti meteorů, které jednotlivé stanice zaznamenaly.

Hodinové přehledy můžete najít v podobě přehledného grafu.

Naslouchejte meteorům

V rámci prohlídky hvězdárny, školní exkurze nebo večerních pozorování se můžete zaposlouchat do živého radiového signálu v němž uslyšíte a ve waterfalu i uvidíte prolétající meteory.

VĚDECKÝ VÝZNAM

Z astronomického pohledu je jasným přínosem Bolidozoru možnost získat o meteorech kvalitní data i v době, kdy to není jinými metodami možné (Denní světlo, špatná viditelnost, nevhodné povětrnostní podmínky atd.).
Vedle přímého přínosu základnímu výzkumu meziplanetární hmoty, jsou dalšími výstupy vývoje také algoritmy zpracování signálu. Neboť rádiové a elektronické problémy v síti Bolidozor jsou podobné nebo identické s úkoly řešenými v moderní radioelektronice.

bolidozor.cz (wiki), rmob.org