Měsíční stínohra již o tomto víkendu!

7 Úno
David Matthews
Foto: David Matthews

V sobotu 11. 2. ve 2 hodiny ráno středoevropského času budeme svědky výrazného polostínového zatmění Měsíce. Celý úkaz bude pozorovatelný z našeho území v celém svém průběhu. Polostínové zatmění je na rozdíl od příbuzných úkazů částečného a úplného zatmění Měsíce sice méně výrazným jevem avšak o to více lákavá je to výzva pro nadšené pozorovatele a fotografy. Letošní polostínové zatmění bude navíc umocněno faktem, že k částečné fázi, v jejímž případě by na měsíční kotouč dopadl plný zemský stín, bude zbývat opravdu jen velmi málo. Pro nadšené pozorovatele a zvláště pak pro fotografy je tu zajímavá výzva k zachycení tohoto úkazu.

penumbral-lunar-eclipse_1945-021017
Bob Moeler

Náš Měsíc oběhne Zemí každých 29,5 dne. Při vzácných příležitostech, kdy se Země, Slunce a Měsíc nacházejí v jedné přímce a zároveň se Měsíc nachází v některém z bodů své skloněné dráhy, kterým říkáme sestupné, nebo vzestupné uzly dojde k zatměním Měsíce. Při samotném zatmění vrhá naše Země do prostoru kuželovitý plný stín. Pokud tímto stínem Měsíc projde, hovoříme o částečném, nebo úplném zatmění Měsíce. Druhý je pak rozbíhavý a mnohem méně výrazný polostín. Právě tento druhý případ nás čeká 11. února velmi brzy ráno, kdy

Zdroj: astro.cz
Zdroj: astro.cz

měsíční kotouč vstoupí do tohoto polostínového hávu. Měsíc se nám tak na první pohled může zdát poněkud zašpiněný nebo potemnělý. Mnohem výrazněji si tento úkaz vychutnají ti z nás, kteří k dokumentaci tohoto úkazu použijí některý z mnoha dostupných digitálních fotoaparátů a pořídí si srovnávací snímky před polostínovým zatměním v průběhu a po něm. Další příležitost k pozorování nebo fotografickému zachycení zatmění Měsíce budeme mít 7. srpna tohoto roku, kdy sptříme částečné zatmění Měsíce. Na zatmění úplné si budeme muste počakt až do 27.7.2018.

Nezbývá, než popřát aby v brzkou ranní hodinu nezhatilo vaše snahy nevyzpytatelné počasí. Šťastný lov!