Přednáška: „Co po jméně? Vždyť hvězdy jinak zvány, svítily by stejně.“

31 Led

Poslední únorový pátek 24. 2. od 19:00 hodin bude opět věnován zajímavému tématu z oblasti královské vědy – astronomie. Lektorem přednášky bude člen Astronomické společnosti Pardubice, Mgr. Jan Mocek, který ke své přednášce dodává: „Astronomové dávají objektům svého zájmu jména už od starověku. Stále podrobnější poznání vesmíru vede k potřebě pojmenovávat další kategorie objektů a jevů.

Mohlo by se zdát, že hvězdné katalogy jsou jen obdobou nudných účetních knih, ale opak je pravdou. V přednášce se například dozvíme, jak funguje nebeská obdoba katastru, že systém číslování jistých hvězd připomíná registr aut, a jak se vypořádat s objekty, u kterých není jasné kam patří.  Pochopitelně nemůže chybět otázka, zda se něco na obloze může jmenovat po konkrétním člověku? (Spoiler: Ano, ale…) Příběhy vzniku jmen totiž vyprávějí nejen o hvězdách, ale také o lidech, kteří jim taková jména dali.
!Nezapomeňte si na přednášku Mgr. Jana Mocka včas rezervovat své místo!

Mgr. Jan Mocek (* 1974) Vystudoval MFF UK obor meteorologie. Jeho aktivity na pardubické hvězdárně se datují již od jejího vzniku v roce 1992, na oblohu však se zájmem hledí mnohem déle.